wg_strong_windsIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem od godz. 6:00 w dniu 22.12 br. do godz. 18:00 w dniu 23.12.br. silnego wiatru o średniej prędkości 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunku zachodniego. W nocy możliwy przejściowy spadek prędkości wiatru.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i.podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Podstawa: ostrzeżenie meteorologiczne nr 100 IMGW-PIB z dnia 21.12.2014 r. wg.pisma WB-I.6331.3.138.2014