SAMSUNG CAMERA PICTURESW miniony piątek, 28 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu V kadencji. Na początku obrad radni odebrali z rąk przewodniczącego powiatowej komisji wyborczej zaświadczenia o wyborze do rady powiatu oraz złożyli ślubowanie. W dalszej części radni dokonali wyboru nowych władz Powiatu Krakowskiego.

Zarząd Powiatu:
Józef Krzyworzeka – starosta
Wojciech Pałka – wicestarosta
Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu
Wanda Kułaj – członek Zarządu
Alicja Wójcik – członek Zarządu

Prezydium Rady Powiatu:
Tadeusz Nabagło – przewodniczący Rady Powiatu
Marek Piekara – wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Piotr Goraj – wiceprzewodniczący Rady Powiatu