Wojsko PolskieKwalifikacja wojskowa prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1595).

Powołana została już Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu krakowskiego w celu przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej, która będzie działała w dniach od 2 lutego do 24 kwietnia 2015 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 8,00 -13,00 w pomieszczeniach ZOZ „Ujastek” w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Ujastek 5 B.

Przed komisją powinno stawić się obowiązkowo około 1900 osób, w tym 42 kobiety. Osoby zgłaszające się powinny pamiętać, aby zabrać ze sobą:
– dowód osobisty
– aktualne 1 zdjęcie do książeczki wojskowej

oraz dodatkowo
– posiadaną dokumentację medyczną o stanie zdrowia.

W bieżącym roku kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1996 r.
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995 którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  3. osoby urodzone w latach 1994 – 1995, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
  4. kobiety urodzone w latach 1991-1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych bądź weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto do kwalifikacji mogą stawać również osoby nie posiadające określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, które ukończyły 18 lat życia i wyrażają wolę do ochotniczego pełnienia tej zaszczytnej służby.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie przyjmować dziennie 30-35 osób, aby zakładać im ewidencję wojskową i przekazywać ją do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie oraz w tym celu przeprowadzać badania i ustalać kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.