indeksPrzypominamy, że w piątek 30 stycznia mija termin składania ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację w roku 2015 w powiecie krakowskim zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i.turystyki.

Termin realizacji zadania: od 1 marca do 15 grudnia 2015 r.
Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2015 r. do godz. 15.00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 lutego 2015 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i.Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie tel. 12 397-93-13, e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.