Lp. Nazwa Komisji Data
1. Komisja Rewizyjna 18 lutego godz. 10.00 – wyjazd ze Starostwa. Kontrola DPS Więckowice w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2014 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy.
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju 20 lutego godz. 12.00
 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 25 lutego godz. 10.30
 4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej 16 lutego  godz.10.00

Posiedzenie wyjazdowe do Urzędu Pracy w Krzeszowicach.

 5. Komisja Edukacji Publicznej 24 lutego godz. 15.00
6. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej 24 lutego godz. 13.00
7. Komisja Bezpieczeństwa Obywateli 24 lutego godz. 13.30
8. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 10 lutego godz. 10.00
9. Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu 10 lutego godz. 12.00

 

V zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 25 lutego 2015 r.  o godz. 11.00.

Sesja dotycząca bezrobocia i rynku pracy w powiecie krakowskim.

– Informacja dotycząca działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

– Sytuacja na rynku pracy w powiecie krakowskim.