Luty 2015

Wizyta Delegacji z Ukrainy w Powiecie Krakowskim

27 lutego 2015|

Zadania samorządu na poziomie Powiatu, struktura zarządzania, organizacja usług dla mieszkańców to tylko kilka tematów, które były omawiane podczas spotkania Władz Powiatu Krakowskiego z delegacją dyrektorów Centrów Państwowej Administracji Rejonowej z rejonu kałuskiego, kołomyjskiego i nadwirniańskiego z Ukrainy, które odbyło się 26.02.2015r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Grupa z Ukrainy gości na terenie Małopolski w związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie jakości i efektywności usług administracji Województwa Iwano-Frankiwskiego poprzez współpracę mieszkańców i organów władzy”. Projekt dofinansowany jest przez Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Ukrainie, umowa grantowa nr ENPI/2013/312-518. Realizatorem projektu jest Centrum Młodzieży „Etalon” z Iwano-Frankowska we współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy Obszarów Wiejskich „Wieś i Europa”.

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert z zakresu kultury i sportu w roku 2015

26 lutego 2015|

Ogłoszono wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. Uchwała Zarządu

Artysta z Pasją

25 lutego 2015|

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Ostatnia Wieczerza, Droga Krzyżowa – galerię nasyconych barwami scen pasyjnych i postaci biblijnych mogli podziwiać goście wernisażu, jaki odbył się w Muzeum Ziemi Słomnickiej w czwartek 12 lutego. Autorem rzeźb i obrazów, inspirowanych sztuką ludową jest Zdzisław Słonina – artysta pochodzący z Bogdanówki. Wystawę otworzyła dyrektor Centrum Kultury Alicja Biczysko, witając przybyłych na wernisaż gości, wśród których byli : burmistrz gminy Słomniki Paweł Knafel, przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek, dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie Małgorzata Zięć, radni powiatowi panowie Krzysztof Malik i Jerzy Batko oraz ksiądz Tadeusz Lalewicz. Następnie, w kilku słowach nakreślając twórczość Zdzisława Słoniny, zwróciła szczególnie uwagę na to, że „Jego twórczość dotyka spraw ważnych, najważniejszych: Pasja – każde przedstawienie tego motywu – jest pomimo wszystko radosne, bo widać w nim perspektywę zmartwychwstania. I czuć radość tworzenia, pasję Artysty w szukaniu sposobów wyrazu. Cóż – w wymiarze Boskim jak i ludzkim – może być bardziej istotne?”…

Konwent Rad Powiatów Województwa Małopolskiego

20 lutego 2015|

W czwartek, 19 lutego br w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbył się Konwent Rad Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących konwentu na kolejną kadencję oraz przyznano tytuły honorowych członków konwentu. Przewodniczącym konwentu został Tadeusz Nabagło (Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie), a wiceprzewodniczącymi zostali Elżbieta Grela (Przewodnicząca Rady Powiatu w Proszowicach) i Radosław Włoszek (Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu). Honorowymi członkami Konwentu Rad Powiatów Województwa Małopolskiego zostali Józef Łasak, Krzysztof Karczewski i Adam Kociołek. W dalszej części spotkania starosta krakowski Józef Krzyworzeka w krótkiej prezentacji przedstawił Powiat Krakowski a dyrektor Biura Promocji i Współpracy Małgorzata Zięć opisała współpracę zagraniczną powiatu prowadzoną przez biuro. Konwent zakończył się wspólnym obiadem i zaproszeniem przewodniczącego Jana Lenczowskiego na kolejne spotkanie w Myślenicach.

V zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

20 lutego 2015|

. W środę, 25 lutego 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad:

Konkursy ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego

20 lutego 2015|

. Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarte konkursy ofert na wybór realizatora w następujących programach zdrowotnych: 1. Profilaktyka chorób tarczycy, badania przesiewowe 2. Program korygujący wad postawy u dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie 3. Program wczesnego wykrywania raka sutka – badania mammograficzne 4. Program Profilaktyki Raka Prostaty

Podjęto uchwałę w sprawie akceptacji wyboru realizatora programu zdrowotnego

19 lutego 2015|

. Zarządu Powiatu w Krakowie w dniu 19 lutego 2015 podjął Uchwałę Nr 38/2015 w sprawie akceptacji wyboru realizatora II etapu programu zdrowotnego pn. ”Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz

Po raz czwarty Żołnierzom Wyklętym

12 lutego 2015|

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie PASSIONART zorganizowały koncert galowy w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym, inaugurujący Festiwal „Wolnej i Niezawisłej”. Koncert w Audytorium Maximum UJ rozpocznie Krakowskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Festiwal jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie młodzieży najnowszymi dziejami Polski. Ma także stanowić platformę spotkania środowiska patriotycznego z całej Polski oraz okazję do wymiany opinii i myśli w tematyce Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych. Celem Festiwalu jest utrwalenie w świadomości społecznej przypadającej 1 marca rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, będącej jednocześnie okazją do oddania hołdu Żołnierzom Niezłomnym. Organizowany po raz czwarty koncert, łączy sztukę wysoką, nowoczesne środki artystycznej ekspresji oraz komentarz historyczny. Jego tytuł nawiązuje do zawołania towarzyszącego chorągwiom husarskim „Amor Patriae Nostra Lex”, który oddaje sens walki, jaką prowadzili również Niezłomni.