EKG1.
Zarządu Powiatu w Krakowie w dniu 19 lutego 2015 podjął Uchwałę Nr 38/2015 w sprawie akceptacji wyboru realizatora II etapu programu zdrowotnego pn. ”Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2014-2015”. Zadanie to będzie realizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa z siedzibą w Krakowie ul. Krakowska 39.

Uchwała Nr 38/2015 – pobierz