DSC_0217
Czym zajmuje się Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, jakie są najnowsze zmiany w prawie budowlanym? Odpowiedzi na te, oraz wiele innych pytań, otrzymali uczniowie klas technik budownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach podczas spotkania z p. Januszem Żbikiem, byłym wiceministrem, który odwiedził szkołę w poniedziałek 2 lutego 2015 r. Gość wyjaśnił uczniom podział prawa budowlanego. Szczegółowo omówił najważniejsze zmiany jakie już zostały wprowadzone we wspomnianym prawie oraz co zmieni się w najbliższym czasie. Minister J. Żbik powiedział również, że w Polsce i innych krajach można zauważyć coraz więcej inwestycji budowlanych wykorzystujących kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne urządzenia energetyki odnawialnej.

Celem nowych rozwiązań ma być zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach. Energia odnawialna może być alternatywą i uzupełnieniem polskiego rynku energetycznego. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało zauważalną i dynamiczną tendencję rosnącą (w 2013 r. p. Janusz Żbik objął honorowym patronatem nowo powstałą w ZSP Krzeszowice klasę technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej). Na zakończenie przypomniał zebranym, że jest absolwentem ZSP Krzeszowice i zachęcał młodzież do stawiania sobie poważnych celów w życiu. Następnie pan minister odwiedził sale lekcyjne, rozmawiał z uczącą się tam młodzieżą i z sentymentem wspominał spędzone w tej szkole młodzieńcze lata.