W. Różowski
Tak o swoim projekcie mówi Wojtek: „Celem mojego projektu pt. “Modularny system operacyjny” jest rozwiązanie największych problemów współczesnych systemów operacyjnych, czyli ich małej stabilności i niskiej przenośności. Zaprojektowałem i stworzyłem nowy system operacyjny, który ze względu na swoją modularną budowę „nie zawiesza się” oraz może z łatwością być używany na różnym sprzęcie: od komputerów, przez tablety i telefony aż do sterowników czasu rzeczywistego – w centralnych jednostkach kontrolerów. Mój projekt otrzymał bardzo pozytywne recenzje od dr. hab. Marka Skomorowskiego, prof. UJ – szefa Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ oraz dr. hab. Leszka Kotulskiego, prof. AGH – kierownika Katedry Informatyki Stosowanej AGH. Kilkudniowe zawody finałowe odbędą się pod koniec marca w Gdyni”.

Jest to konkurs trzystopniowy: z początkowo zgłoszonych 300 prac, do etapów regionalnych, które odbyły się w Warszawie, Chęcinach, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu, zakwalifikowało się 125 prac, z czego do finału przeszło 25 projektów z całej Polski. W tym projekt ucznia krzeszowickiego liceum. Znakomita większość prac dotyczy medycyny, biologii oraz inżynierii.