Marzec 2015

Informacja Wydziału Komunikacji

31 marca 2015|

Starostwo Powiatowe w Krakowie uprzejmie informuje, że z dniem 1.kwietnia 2015 r. osoby załatwiające sprawy w Filiach Wydziału Komunikacji w Krzeszowicach i Skawinie mogą dodatkowo starać się o uzyskanie pierwszego uprawnienia do kierowania pojazdami, tj.:

XV Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie w ZSTE w Skawinie

31 marca 2015|

. . Od 11 lat jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W drugim półroczu 2011 przewodniczyliśmy Radzie Unii Europejskiej. Potrzebujemy młodych ludzi przygotowanych do pełnienia funkcji, jakie przypadają Polsce w Europie. XV Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie, który odbył się 25 marca 2015 był wspaniałą lekcją o Europie i Europejczykach oraz doskonałym sprawdzianem wiedzy dla uczestników, którzy czują się Europejczykami i pragną współtworzyć nową polską rzeczywistość w europejskiej rodzinie narodów.

Ogłoszenie – Małe Granty z Kultury i Sportu

26 marca 2015|

Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 66/2015 z dnia 25 marca 2015r. ustalił wysokość środków na realizację zadań  publicznych z budżetu Powiatu Krakowskiego w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury

XI Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego

25 marca 2015|

. Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” zapraszają uczniów małopolskich szkół do wzięcia udziału XI Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży daje możliwość placówkom oświatowym i uczestnikom indywidualnym zaprezentowanie dorobku związanego z szeroko pojętymi działaniami o charakterze patriotycznym. Poprzez nowoczesną formę przekazu młodzież ma szansę pokazania czym dla młodego Polaka jest patriotyzm i jak postrzegany jest współczesny patriota.

Odszedł insp. Marek Woźniczka

24 marca 2015|

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci insp. Marka Woźniczki, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Odszedł od nas wyjątkowy człowiek i znakomity policjant. Przez lata związany z krakowską Policją, gdzie był m. in.

Spotkanie finałowe z laureatami eliminacji powiatowych do 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

24 marca 2015|

. W dniu 23 marca 2015 w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie finałowe z laureatami eliminacji powiatowych do 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w Mogilanach 10 marca br. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz zaprezentowali swoje recytatorskie umiejętności. Promocję do eliminacji rejonowych w Staromiejskim Młodzieżowym Centrum Kultury przy ulicy Wietora otrzymali: Monika Świerkosz – Gmina Skawina, Mateusz Moskała – Gmina Skawina, Leszek Kramarz – Gmina Krzeszowice. Wyniki konkursu – pobierz protokół Jury . .

Ogłoszenie – Małe Granty

23 marca 2015|

. Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 58/2015 z dnia 19 marca 2015r. określił tryb przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Krakowskiego oraz tryb rozliczania i kontroli tych dotacji w

Rozpoczęcie prac geodezyjnych w Świątnikach Górnych

20 marca 2015|

Starosta krakowski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Świątniki Górne - miasto. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328