P1000224.
.
.
.
W poniedziałek, 16 marca 2015r. o godz. 8.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”. Celem powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego było wyłonienie po pięć finałowych prac z każdej grupy wiekowej spośród uprzednio wyłonionych i nadesłanych przez szkoły z terenu Powiatu Krakowskiego.

 Na konkurs przesłano 547 prac w czterech grupach wiekowych ( gr. I – 186 prac, gr. II – 291 prac, gr. III – 52 prace, gr. IV – 18 prac) z poniżej podanych szkół z terenu Powiatu Krakowskiego:
.
.
.

 1. Gmina Liszki
Szkoła Podstawowa w Kryspinowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaszowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kaszowie
Szkoła Podstawowa w Piekarach
Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach
Gimnazjum w Mnikowie
Szkoła Podstawowa w Cholerzynie z filią w
Mnikowie
 2. Gmina Skała
Szkoła Podstawowa w Skale
Szkoła Podstawowa w Minodze
Gimnazjum w Skale
 3. Gmina Słomniki
Zespół Szkół w Waganowicach
Zespół Szkół w Niedźwiedziu
Szkoła Podstawowa w Prandocinie
 4. Gmina Sułoszowa
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sułoszowej
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sułoszowej
Szkoła Podstawowa  w Wielmoży
Gimnazjum w Sułoszowej

5.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Szkoła Podstawowa w Luborzycy
Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
Szkoła Podstawowa w Łuczycach
Gimnazjum w Luborzycy
 6. Gmina Świątniki Górne
Szkoła Podstawowa w Wrząsowicach
Zespół Szkół w Świątnikach Górnych
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach
Szkoła Podstawowa w Olszowicach
 7. Gmina Krzeszowice
Szkoła Podstawowa w Krzeszowicach
Szkoła Podstawowa w Filipowicach
Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach
Zespół Szkół w Nowej Górze
 8. Gmina Zabierzów
Szkoła Podstawowa w Nielepicach
Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Szkoła Podstawowa w Rudawie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzoskwini
Szkoła Podstawowa  w Brzeziu
Fundacja im. Brata Alberta – świetlica terapeutyczna w Radwanowicach
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w ZS w Rudawie
 9. Gmina Iwanowice
Szkoła Podstawowa w Sieciechowicach
 10. Gmina Czernichów
ZPO w Wołowicach
Szkoła Podstawowa w Rybnej
Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej
Gimnazjum w Rybnej
 11. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
  Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach
Szkoła Podstawowa w Dobranowicach
Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach
 12 Gmina Wielka Wieś
  Szkoła Podstawowa w Bęble
Szkoła Podstawowa w Modlniczce

13.

Gmina Mogilany
Zespół Szkół w Gaju
 14. Gmina Zielonki
Zespół Szkół w Zielonkach
Gimnazjum w Zielonkach
 15. Gmina Michałowice
Zespół Szkół w Michałowicach

16.

Gmina Skawina
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie

Wybrano z poszczególnych grup wiekowych następujące prace:

Grupa I

 1. Maciej Migacz – ZPO im. Królowej Jadwigi w Rybnej
 2. Karina Farat – Szkoła Podstawowa w Minodze
 3. Mateusz Barcik – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach
 4. Maksymilian Toporek – ZS im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu
 5. Gabriela Wołek – Szkoła Podstawowa w Nielepicach

Grupa II

 1. Bartłomiej Stryjak – Szkoła Podstawowa w Nielepicach
 2. Nikola Steczko – Szkoła Podstawowa im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie z Filią w Mnikowie
 3. Wiktoria Jaworska – Szkoła Podstawowa w ZS w Rudawie
 4. Izabela Suchan – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaszowie
 5. Aleksandra Górka – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej

Grupa III

 1. Natalia Mądry – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zielonkach
 2. Michał Bentkowski – Gimnazjum im. Ks Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
 3. Karolina Wróblewska – Gimnazjum im. Ks Józefa Poniatowskiego w Mnikowie
 4. Patrycja Gwizdała – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Rybnej
 5. Roksana Indyka – Gimnazjum w Sułoszowej

Grupa IV

 1. Bartłomiej Miszczyk – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 2. Magdalena Hrabia – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
 3. Michał Młyński – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 4. Adrian Gębołyś – Fundacja im. Brata Alberta – świetlica terapeutyczna w Radwanowicach
 5. Paweł Jamborski – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach


Prace wyróżnione:

Grupa I

 1. Bartosz Madej – Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rybnej
 2. Małgorzata Para – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaszowie
 3. Maria Miś – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaszowie
 4. Julia Stala – Szkoła Filialna w Modlniczce
 5. Aleksandra Orczyk – Szkoła Podstawowa w Minodze

Grupa II

 1. Wojciech Żak – Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
 2. Kamil Dygnarowicz – Szkoła Podstawowa w Bolechowicach
 3. Magdalena Socha – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaszowie
 4. Karolina Rudzka – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Nielepicach
 5. Alicja Gęgotek – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
 6. Aleksandra Piasny – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
 7. Marta Urbaniec – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
 8. Wojciech Minior – Szkoła Podstawowa w ZS w Rudawie
 9. Dominika Baster – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzoskwini
 10. Weronika Kozioł – Szkoła Podstawowa w Piekarach

Grupa III

 1. Katarzyna Oleś – Gimnazjum im. Ks. Kard. Adama Stefana Sapiechy w Michałowicach
 2. Patryk Baster – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w ZS w Rudawie
 3. Gabriela Wiśniewska – Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Luborzycy
 4. Natalia Zgoda – Gimnazjum w Sułoszowej
 5. Eliza Nowak – Gimnazjum w Sułoszowej
 6. Magdalena Karcz – Gimnazjum w Sułoszowej
 7. Julia Hagno – Gimnazjum w Sułoszowej
 8. Mikołaj Smętek – Gimnazjum im. Ks J. Poniatowskiego w Mnikowie
 9. Monika Jarosz – Gimnazjum im. Ks J. Poniatowskiego w Mnikowie

Grupa IV

 1. Adrianna Brożek – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 2. Alicja Mucha – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 3. Kamil Koziara – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 4. Urszula Janik – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 5. Przemysław Cygan – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 6. Klaudia Płowińska – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 7. Szymon Sobczyk – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 8. Piotr Schabowski – ZS im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
 9. Joanna Starowicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
 10. Dominika Brózda – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
 11. Justyna Gadocha – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie
 12. Mateusz Cebulski – Fundacja im. Brata Alberta – świetlica terapeutyczna w Radwanowicach
 13. Viktor Chmielewski – Fundacja im. Brata Alberta – świetlica terapeutyczna w Radwanowicach

Komisja obradowała w składzie:

1. Arkadiusz Wrzoszczyk – Członek Zarządu Powiatu w Krakowie
2. Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji
3. Halina Gociewicz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4. Anna Płonka – plastyk

z głosem doradczym:
5. Janina Grela – przedstawiciel Komisji Edukacji Publicznej