indeks
Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 66/2015 z dnia 25 marca 2015r. ustalił wysokość środków na realizację zadań  publicznych z budżetu Powiatu Krakowskiego w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki w ramach  tzw. małych grantów.

Uchwała Zarządu – pobierz