Małe Granty 2015.
Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 58/2015 z dnia 19 marca 2015r. określił tryb przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Krakowskiego oraz tryb rozliczania i kontroli tych dotacji w ramach tzw. małych grantów.

Uchwała Zarządu – pobierz
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4