_DSC4334.
W środę, 25 marca 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia.
5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego podziału środków przypadających w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na umieszczenie herbu Powiatu Krakowskiego w jednym z czterech wieńców wawrzynu na płacie sztandaru 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rząsce oraz na miniaturkach sztandaru, ryngrafach i medalach pamiątkowych.
9. Sprawy bieżące.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie obrad.