indeks.
Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana oraz Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” zapraszają uczniów małopolskich szkół do wzięcia udziału XI Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego.

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży daje możliwość placówkom oświatowym i uczestnikom indywidualnym zaprezentowanie dorobku związanego z szeroko pojętymi działaniami o charakterze patriotycznym. Poprzez nowoczesną formę przekazu młodzież ma szansę pokazania czym dla młodego Polaka jest patriotyzm i jak postrzegany jest współczesny patriota.

XI Przegląd tradycyjnie będzie składał się z konkursu literackiego, plastycznego, fotograficznego oraz przeglądu filmowego, w którym za pomocą nowoczesnych technik młodzież będzie mogła wypowiedzieć się na temat pojęcia patriotyzmu.

Przyznane zostaną też nagrody specjalne dla autorów w sumie trzech prac plastycznych i/lub fotograficznych. Szczególnym kryterium wyboru prac będzie obecność wątku krakowskiego oraz forma i zawartość pozwalająca na przetworzenie ich na format plakatu. Nagrody dla trzech laureatów zostaną ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Jedna spośród wybranych trzech prac może zostać wykorzystana przez Kancelarię Prezydenta Miasta Krakowa do projektu plakatu, druków i publikacji towarzyszących obchodom rocznicy wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców w 1918 r. Praca ta zostanie również zamieszczona na Miejskiej Platformie Internetowej „Magiczny Kraków” www.krakow.pl oraz w dwutygodniku miejskim „KRAKÓW.PL”.

Gala Finałowa XI Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego połączona z rozdawaniem nagród laureatom odbędzie się 19 czerwca 2015 roku w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana Krakowie.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.

Konkurs Patriotycznej Twórczości Plastycznej, Literackiej i Fotograficznej Młodzieży – Zobacz regulamin

Przegląd Patriotycznej Twórczości Filmowej – Zobacz regulamin