LogoStarostwo Powiatowe w Krakowie oraz FRDL  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają wszystkie organizacje pozarządowe, przedstawicieli inicjatyw oddolnych oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, działające na terenie Powiatu Krakowskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Krakowskiego, na otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowywanych:

„STANDARDÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMÓW I POLITYK PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT KRAKOWSKI”, wraz z procedurami i kluczowymi załącznikami:

1) Założeniami dotyczącymi powołania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim, wraz z projektem Regulaminu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego Powiatu Krakowskiego
2) „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z Organizacjami Pozarządowymi”

Skawina, 13.04.2015, godz. 17.00-20.00
Miejsce spotkania: Biblioteka Publiczna w Skawinie ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
Spotkanie skierowane jest do osób i organizacji z gmin: Skawina, Mogilany, Świątniki Górne

Liszki, 14.04.2015, godz. 17.00-20.00
Miejsce spotkania: Budynek GOK w Liszkach na Rynku, Liszki 206 32-060 Liszki
Spotkanie skierowane jest do organizacji z gmin: Liszki, Czernichów

Krzeszowice, 15.04.2015, godz. 17.45-20.45
Miejsce spotkania: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach sala nr 2, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice
Spotkanie skierowane jest do organizacji z gmin:Krzeszowice, Zabierzów

Jerzmanowice Przeginia, 16.04.2015, godz. 17.00-20.00
Miejsce spotkania: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B
Spotkanie skierowane jest do organizacji z gmin: Jerzmanowice Przeginia, Sułoszowa, Wielka Wieś

Zielonki, 20.04.2015, godz. 17.00-20.00
Miejsce spotkania: zostanie podane w późniejszym terminie
Spotkanie skierowane jest do organizacji z gmin: Zielonki, Skała

Iwanowice, 21.04.2015, godz. 17.00-20.00
Miejsce spotkania: Urząd Gminy Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice
Spotkanie skierowane jest do organizacji z gmin: Iwanowice, Słomniki, Michałowice

Kocmyrzów-Luborzyca, 22.04.2015, godz. 17.00-20.00
Miejsce spotkania: zostanie podane w późniejszym terminie
Spotkanie skierowane jest do osób i organizacji z gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce

Spotkania odbędą się w ramach projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4.2