Otwarty Konkurs Ofert 2015Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 83/2015 z dnia 2015 roku przedłużył termin składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 6 maja 2015 do godz. 15:30 na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20 lub przesłania pocztą na wskazany adres. Potwierdzeniem terminu jest data nadania przesyłki.

Uchwała Nr 83/2015 – pobierz

Konkurs ofert – link do dokumentów