IMG_9381aW środę, 8 kwietnia 2015r., po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, uczniowie z klas 1a, 1b i 2a (technikum weterynarii) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, pod opieką nauczycielek Barbary Kajdy i Ewy Rakoczy pojechali do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie, gdzie zwiedzili wystawę interaktywną „Wszystko… jest liczbą” oraz wzięli udział w warsztatach dotyczących eksponatów interaktywnych przeprowadzonych przez dr Macieja Kluzę, kierownika Działów Muzealnych. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu IRRESISTIBLE, dzięki współpracy nawiązanej pomiędzy Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie reprezentowanym przez dyrektora mgr inż. Grzegorza Bylicę i nauczycielkę chemii mgr inż. Barbarę Kajdę a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie reprezentowanym przez Koordynatora Projektu – dr Iwonę Maciejowską. W projekt zaangażowani są partnerzy z 10 krajów europejskich. Oprócz Polski są to Holandia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Izrael, Włochy, Portugalia, Rumunia i Turcja. Tematyka projektu IRRESISTIBLE realizowanego przez stronę polską dotyczy badań z zakresu nanotechnologii, ochrony środowiska i katalizy. Celem projektu jest opracowanie działań, które będą wzbudzać zainteresowanie tematem i wspierać zaangażowanie uczniów w proces odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (ang. Responsible Research and Innovation – RRI). Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej: http://www.irresistible-project.eu/index.php/pl/ Z kolei kronika projektu realizowanego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie prowadzona jest na bieżąco na szkolnej stronie internetowej: http://czernichow.edu.pl/viewpage.php?page_id=1158, gdzie można szybko dotrzeć skanując poniżej zamieszczony kod QR:

QR

Opracowała Barbara Kajda