baner_razem_blisko_krakowaPoniżej prezentujemy kolejny efekt projektu „Razem Blisko Krakowa”. Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa” stanowi uszczegółowienie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa” w zakresie współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej. Program określa główne kierunki działań w takich obszarach jak: wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych, usprawnienie i upowszechnienie procesu konsultacji społecznych na terenie obszaru funkcjonalnego oraz kreowanie aktywności obywatelskiej i liderów lokalnych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu:
Zintegrowany Program Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na obszarze funkcjonalnym „Blisko Krakowa”