Maj 2015

Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie – zapytania ofertowe

29 maja 2015|

W związku z realizacją projektów pt. „Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w Pogotowiu Opiekuńczym” oraz „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie składa zapytania ofertowe na realizację: – Doposażenia pokoi – pobierz – Doposażenia Sali TV – pobierz – Wyposażenie gabinetu psychologiczno-pedagogicznego – pobierz – Odnowienie korytarza – pobierz – Odnowienie pokoi – pobierz

Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości – III edycja

29 maja 2015|

Już po raz trzeci uczniowie z 8 szkół Powiatu Krakowskiego mają możliwość uczestniczenia w innowacyjnym projekcie edukacyjnym z zakresu podstaw przedsiębiorczości „Rozwiń Skrzydła Przedsiębiorczości – III edycja”, którego organizatorem jest Powiat Krakowski, koordynatorem merytorycznym projektu jest VIA CRACOVIA Inny Sposób Podróżowania. Dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Bank Polski oraz zaangażowaniu partnerów tj. Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie, Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie oraz FARMONY Sp. z o.o., młodzież zgłębi tematykę rozwoju przedsiębiorczości na przestrzeni 25 lat wolności gospodarczej, politycznej i społecznej.

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu czerwcu 2015 r.

28 maja 2015|

  Lp.  Nazwa Komisji Data 1. Komisja Rewizyjna  2 czerwca godz. 10.00 2. Komisja Budżetu i Rozwoju 11 czerwca godz. 15.00 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa 19 czerwca godz. 10.15 4. Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

Ostrzeżenie meteorologiczne – Wzrost poziomów wody

27 maja 2015|

IMGW-PIB, w związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu, prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 1500 w dniu 27.05 br., w tym na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, wzrostu poziomu wód -

Okresowe przeglądy

27 maja 2015|

. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypomina o konieczności dokonywania bieżących przeglądów, napraw i oczyszczania przydrożnych rowów wraz z przepustami, jak również kontroli stanu technicznego śluz, obwałowań oraz urządzeń drogowych i wodnych w celu należytego

Jubileusz 70–lecia Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach

26 maja 2015|

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach obchodzi w tym roku jubileusz 70 rocznicy powstania. W sobotę 23 maja odbyły się centralne uroczystości upamiętniające fakt założenia szkoły przez prof. Wincentego Danka w lutym 1945 roku. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele św. Marcina koncelebrowaną przez ks. Jana Wartę i absolwenta szkoły ks. Krzysztofa Piechowicza. Dalsze uroczystości miały miejsce na krzeszowickim rynku. Jubileuszową galę otwarła dyrektor liceum Alicja Milczarek, która powitała zaproszonych gości – starostę krakowskiego Józefa Krzyworzekę, wicestarostę Wojciecha Pałkę, przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Nabagło, burmistrza Krzeszowic Wacława Gregorczyka, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Lidię Pycińską, radnych powiatu krakowskiego i gminy Krzeszowice, emerytowanych nauczycieli, a wśród nich byłego dyrektora szkoły pana Antoniego Wójtowicza, wszystkich absolwentów oraz przedstawicieli firm, które pomogły zorganizować jubileuszowe uroczystości. Patronat nad obchodami jubileuszu objęli: Kuratorium Oświaty w Krakowie, burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Dziennik Polski oraz starosta krakowski Józef Krzyworzeka.

Powiat Krakowski przystąpił do Małopolskiego Klastra Edukacyjnego

26 maja 2015|

Podczas wczorajszej konferencji tj. 25.05.2015 r. w Wieliczce, zorganizowanej przez Krakowski Park Technologiczny i Małopolskiego Kuratora Oświaty pod hasłem: „Szukasz pracy – zdobądź zawód”, zostały zamknięte prace nad powołaniem Małopolskiego Klastra Edukacyjnego. Powiat Krakowski reprezentował wicestarosta Wojciech Pałka, który złożył symboliczny podpis przystąpienia do Klastra jako członek założycielski. Wcześniej w prace nad porozumieniem zaangażował się osobiście starosta krakowski Józef Krzyworzeka widząc w nim dużą szansę dla szkół Powiatu Krakowskiego. Misją Małopolskiego Klastra Edukacyjnego jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz szeroko pojętego kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego dla potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.

Wielki sukces licealisty z Krzeszowic

25 maja 2015|

Licealista z Krzeszowic Wojciech Różowski zdobył złoty medal na międzynarodowym konkursie informatycznym Infomatrix World Finals 2015. Finał konkursu odbywający się w Bukareszcie zgromadził ponad 300 projektów w pięciu różnych kategoriach (programowanie, kontrola sprzętu, grafika komputerowa, krótki film i robotyka) z 40 krajów świata, m.in. z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Hong-Kongu, Meksyku, Turcji i z Polski. Co roku projekty są oceniane podczas dwudniowego konkursu przez jury składające się m.in. z przedstawicieli instytucji naukowych oraz firm branży informatycznej, np. IBM. Jury przyznaje medale złote, srebrne, brązowe i dyplomy uczestnictwa. W ocenie projektów z programowania i kontroli sprzętu brane są pod uwagę innowacyjność, poziom nowatorstwa, wykonanie oraz możliwość praktycznego zastosowania.