P1000595 - KopiaMaj to miesiąc, który dla bibliotekarzy obfituje w wiele wydarzeń. Świętujemy 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, od 8-15 maja obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W maju organizujemy z tej okazji spotkanie dla bibliotekarzy z terenu powiatu krakowskiego. To czas, kiedy Bibliotekarze w jednym miejscu mogą się spotkać, porozmawiać, podyskutować, posłuchać, co dzieje się w naszych lokalnych społecznościach.

Tegoroczne, IX już Forum Bibliotekarzy Powiatu Krakowskiego odbyło się 20 maja w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie pod hasłem: „O czym powinni wiedzieć bibliotekarze”.

Tradycyjnie wszystkich zebranych, Bibliotekarki i Bibliotekarzy powitała dyrektor Biblioteki Powiatowej oraz starosta krakowski Józef Krzyworzeka w towarzystwie przedstawicieli samorządu: Tadeusza Nabagło – przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego, Wojciecha Karwata i Krzysztofa Malika – radnych powiatu krakowskiego.

Bibliotekarzom, obchodzącym jubileusze pracy zawodowej zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, róże i upominki książkowe. Niespodzianką były życzenia dla bibliotek, które w roku bieżącym obchodzą okrągłe rocznice istnienia: 100-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach oraz 60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Przy okazji jubileuszu kierowniczka Biblioteki w Kocmyrzowie-Luborzycy – Krystyna Lipczyńska wraz z bibliotekarką Angeliką Kurowską przybliżyły historię placówki oraz działania podejmowane przez jej pracowników na przestrzeni tych 60 lat.

Przedstawicielka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Maria Jakóbczyk-Rams przedstawiła program szkoleń, skierowanych do bibliotekarzy, które odbywać się będą w najbliższych miesiącach.

Po przerwie kawowej przy mównicy pojawił się pierwszy gość, dr Maciej Malinowski – językoznawca, mistrz ortografii polskiej, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej). Zebranym bibliotekarzom opowiedział „Dlaczego Polacy mówią i piszą byle jak?”. W ciekawy sposób przedstawił niuanse językowe naszego języka ojczystego, współczesne trendy, które widoczne są w mowie i piśmie naszej młodzieży. Pan Malinowski chętnie odpowiadał na liczne pytania zgromadzonych, dotyczące problematycznych słów, zwrotów, wyrażeń i nazwisk. Kto jak kto, ale bibliotekarze powinni być doskonałymi znawcami zasad języka polskiego.

Na zakończenie przy mównicy pojawił się Wojciech Kowalewski, wszystkim doskonale znany pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W swojej prezentacji „Potencjał katalogów nowej generacji w pozyskiwaniu czytelników” zachęcał wszystkich do aktywności bibliotek w sieci, zakładania stron internetowych, aktualizowania wiadomości, uatrakcyjniania katalogów bibliotecznych poprzez zamieszczania okładek książek, recenzje. Na podstawie krakowskich bibliotek publicznych scharakteryzował grupy czytelnicze, a także zwrócił uwagę na ważności operacji samoobsługowych katalogów bibliotecznych. Internet obecny jest w każdej dziedzinie naszego życia. Nie możemy pozwolić, żeby z jego możliwości nie korzystały biblioteki. Rozwój nowych technologii i ich obecność we współczesnych bibliotekach jest bardzo ważny. I o tym powinni pamiętać bibliotekarze.

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach