1Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, ogłosiło dla gmin i powiatów konkurs na projekty promujące zasady bezpiecznego kibicowania. Projekty – promujące wśród dzieci i młodzieży zasady kulturalnego kibicowania oraz propagujące wiedzę o konsekwencjach niewłaściwego zachowania na stadionach – należy przesyłać do 30 maja 2015 r. na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem „Kibicuje bezpiecznie”. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną 2 najlepsze projekty, które będą przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.06 br., a nagrodą dla zwycięzców w konkursie będzie dofinansowanie projektów na łączną kwotę 120 000 zł.

Szczegółowe informacje – link