Otwarty Konkurs Ofert 2015Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uchwała Zarządu Nr 88/2015 (ogłoszenie konkursu) – pobierz
Uchwała Zarządu Nr 89/2015 (ustalenie zasad i trybu) – pobierz
Wzór oferty – link do rozporządzenia
Karta oceny – pobierz

Oferty należy składać w terminie do 25 maja 2015 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie al. Słowackiego 20, pokój nr 4, poniedziałek w godzinach 9°°-17°°, od wtorku do piątku 8°°-15°°. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.