deszczIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego od godz. 11,00 w dniu 21.05 br. do godz. 08,00 w dniu 22.05 br. opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym, o wysokości w subregionie północnym 10-20 mm, lokalnie do 35 mm, a w subregionie południowym 20-35 mm lokalnie do 45 mm. Najsilniejsze opady wystąpią wieczorem i w pierwszej połowie nocy.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 50 IMGW-PIB z dnia 21. 05.2015 r. wg pisma WB-I.6331.3.55.2015.