Zdjęcie satelitarne Wisły w okolicy PiekarIMGW-PIB, w związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu, prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 1500 w dniu 27.05 br., w tym na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, wzrostu poziomu wód – lokalnie gwałtownych – do dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz punktowo z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:11 z dnia 25.05.2015 r. wg pisma WB-I.6331.3.58.2015.