Lp. 

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

 2 czerwca godz. 10.00

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

11 czerwca godz. 15.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

19 czerwca godz. 10.15

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

19 czerwca godz. 9.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

18 czerwca godz. 13.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

18 czerwca godz. 12.00

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

18 czerwca godz. 14.30

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

18 czerwca godz. 9.30

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

18 czerwca godz. 11.00

 

IX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 19 czerwca 2015 r. o godz. 12.00

Sesja dot. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu krakowskiego za rok. 2014.

– Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. – opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

– Informacja o stanie mienia powiatu krakowskiego.

– Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie.