P1000578We wtorek 19 maja 2015 roku odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, w którym wzięło udział 47 przedstawicieli służb, inspekcji, straży oraz jednostek i wydziałów starostwa powiatowego. W takcie posiedzenia miało miejsce uroczyste wręczenie radnemu Krzysztofowi Malikowi przez starostę krakowskiego aktu powołania do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zgromadzeni prezentowali materiały i debatowali nt. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanu zagrożenia pożarowego i ochrony przeciwpowodziowej, a także działań podejmowanych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla osób czasowo przebywających na terenie powiatu krakowskiego.