DSC_0185.
25 kwietnia w progach ZSiPO w Skale gościło ponad 200 gimnazjalistów wraz z opiekunami. Dzień Otwarty zainaugurowało powitanie przez dyrektora Karola Papisza przybyłych na uroczystość gości. Władze powiatu krakowskiego reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło i wiceprzewodniczący Marek Piekara. Obecni byli także przedstawiciele policji, wojska, dyrektorzy gimnazjów, firm i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą.

Tadeusz Nabagło w imieniu starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki wręczył honorowe tytuły Przyjaciela Młodzieży. Otrzymali je: mjr Mieczysław Wojtasik – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Republiki Pińczowskiej, , Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale, insp. Dariusz Pocięgiel Komendant Powiatowy Policji w Krakowie oraz kpt. Krystian Pawłowski – dowódca Kompanii Logistycznej . Młodzieży klas mundurowych nadano awanse oraz przyznano certyfikaty potwierdzające umiejętność strzelania, odbycia kursu spadochronowego, oddania skoków ze spadochronu oraz karty pływackie zdobyte w Aqua Parku w Krakowie.

Wicedyrektor szkoły Bogumiła Niegolewska przedstawiła gimnazjalistom ofertę dydaktyczną na nowy rok szkolny. W Skale planowane jest utworzenie klas liceum o profilu wojskowo-policyjnym, strażacko-ratowniczym, dziennikarskim, inżynierskim, przyrodniczo- turystycznym. Technikum otworzy klasy w zawodzie technik informatyk , technik logistyk, technik obsługi turystycznej , technik spedytor, zaś zasadnicza szkoła zawodowa kształcić będzie w różnych zawodach m. in.. mechanika samochodowego, kucharza, fryzjera, kosmetyczki. Szczególnie cenne jest to, że przy szkole funkcjonuje internat z bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz fakt, że szkoła zapewnia uczniom praktyki. Zebrani z zainteresowaniem przyjęli także informacje o wyróżniających szkołę atutach, m. in. wymianach międzynarodowych z Izraelem i Niemcami, obozach survivalowych, wymarszach kondycyjnych w góry, możliwość zdobywania certyfikatów, Szkolnej Ligii Futsalu czy możliwości publikowania swoich tekstów w lokalnej prasie.

Najwięcej emocji wzbudziły jednak pokazy musztry, samoobrony oraz cup songu. Gorąca atmosfera towarzyszyła także niezwykłym lekcjom pokazowym, wśród których znalazło się m. in. strzelanie z broni pneumatycznej, śledziowe gender, logistyczno-spedycyjne pendolino, zaś w przerwach pomiędzy lekcjami można było przygarnąć bezdomną książkę czy rozsmakować się w pączku.

Dzień Otwarty przedstawił liceum i technikum w Skale jako mającą swój niepowtarzalny charakter wspólnotę uczniów, nauczycieli i przyjaciół szkoły.

A. Kowalik