Otwarty Konkurs Ofert 2015Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza Drugi Otwarty Konkurs Ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i.turystyki.

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące realizacji zadania publicznego Powiatu Krakowskiego realizowane przez Oferenta ze środków zewnętrznych, dla których grantodawca wymaga wniesienia wkładu finansowego własnego. Warunkiem zawarcia przez Powiat Krakowski umowy realizacji zadania publicznego z Oferentem jest przedłożenie przez Oferenta odpisu umowy z grantodawcą zewnętrznym.

Termin realizacji zadania: od 3 sierpnia do 15 grudnia 2015r.
Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2015r. do godz. 1500.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2015r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Promocji i.Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie tel. 12-397-93-13, e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500.

1. Uchwała Zarządu Powiatu w Krakowie – pobierz
2. Ogłoszenie Drugiego Otwartego Konkursu Ofert 2015 – pobierz
3. Regulamin Drugiego Otwartego Konkursu Ofert 2015 – pobierz
4. Oferta realizacji zadania publicznego – Wniosek – pobierz
5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – pobierz
6. Przykładowy wniosek – pobierz