Lp.   

Nazwa Komisji

Data

1.

Komisja Rewizyjna

24 sierpnia godz. 10.00

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

20 sierpnia godz. 15.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

26 sierpnia godz. 10.00

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i  Społecznej

 25 sierpnia godz. 10.00

5.

Komisja Edukacji Publicznej

25 sierpnia godz. 13.00

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

25 sierpnia godz. 12.00

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

25 sierpnia godz. 14.30

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

20 sierpnia godz. 13.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

25 sierpnia godz. 10.30


X  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 26 sierpnia 2015 r.  o godz. 11.00

 Sesja dot. rozwoju wsi, rolnictwa i ochrony środowiska.

– Informacja dot. ochrony środowiska i gospodarki  wodnej za rok 2014.

– Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2015.

– Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu krakowskiego za I półrocze 2015 r.