IMG_1453.
W dniu 29 maja br. komisja konkursowa w składzie: Lidia Pycińska – dyrektor Wydziału Edukacji, Halina Gociewicz – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Jerzy Cywicki – dyrektor Wydziału Informatyki, Maria Podolska – przedstawiciel Wydziału Edukacji, po burzliwych naradach wyłoniła zwycięzców konkursu „ Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”

Wyniki konkursu:
Grupa I – uczniowie szkół gimnazjalnych:

a) prace w formie prezentacji multimedialnej:
I miejsce – Weronika Knafel – Gimnazjum w Waganowicach
II miejsce – Justyna Mucha – Gimnazjum w Waganowicach
III miejsce – Maciej Kłosiński – Gimnazjum w Waganowicach, Bartłomiej Łach – Gimnazjum w Igołomii
Wyróżnienia:
Wiktor Zbroiński – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
Jakub Szybiak – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

b) prace literackie:
I miejsce – Julia Kwinta – Gimnazjum w Słomnikach
II miejsce –   Weronika Czech – Gimnazjum w Mnikowie
III miejsce – Agnieszka Mazela – Gimnazjum w Sułoszowej

Grupa II -uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych:

a) prace w formie filmu
I miejsce – Agnieszka Linchard i Wioletta Francuz – ZSP Krzeszowicach
II miejsce –   Łukasz Kociełek, Paweł Kusicki, Bartosz Kitrys – ZSP Krzeszowicach
III miejsce – Konrad Chlasta i Mikołaj Niemczyk – ZSP Krzeszowicach

b) prace w formie prac literackich:
I miejsce   – Marcelina Nalepka – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
II miejsce – Róża Ożóg -Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Anna Gawęda – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, sala 100 (I piętro).

Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Krakowie