_DSC5453W dniu 18 czerwca 2015r. odbyła się Gala Stypendialna Powiatu Krakowskiego Talent Powiatu 2015 w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Wśród uczestników Gali znaleźli się uczniowie wraz z opiekunami, zaproszeni goście: Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów, Paweł Miś – Wójt Gminy Liszki, Zofia Kamińska – Dyrektor Oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Czernichowie, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gondek – profesor nauk rolniczych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Patrycja Czepiec-Golańska – koszykarka krakowskiej Wisły, brązowa i złota medalistka oraz olimpijka, Anna Kapusta – autorka książek poetyckich, monografii, artykułów naukowych a także przedstawiciele Powiatu Krakowskiego: Tadeusz Nabagło – Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski, Wojciech Pałka – Wicestarosta, Janina Grela – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu, Zofia Pyla – Radna Powiatu, Elżbieta Duda – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu, Stanisława Grzęda– członek Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu, Adam Wójcik – Sekretarz Powiatu, Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Krakowie: Jerzy Cywicki- Dyrektor Wydziału Informatyki, Bolesław Kosior – Dyrektor Wydziału Techniczno-Gospodarczego, Lidia Pycińska – Dyrektor Wydziału Edukacji.

To już II edycja programu stypendialnego „Talent Powiatu” wspierającego edukację uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krakowski.
W programie tym, oprócz stypendiów Starosty Krakowskiego została wprowadzona w 2014r. jako załącznik do Uchwały XLII/399/14 Rady Powiatu, nowa forma stypendiów Przewodniczącego Rady Powiatu pod nazwą Talent Powiatu.
W swoim wystąpieniu Starosta Krakowski powiedział „ …w dniu wieńczącym drugą edycję programu TALENT POWIATU chciałbym wyrazić wielką satysfakcję z faktu, że w naszych szkołach Powiatu Krakowskiego uczy się młodzież uzdolniona, młodzież, która potrafi przekuć swoje wrodzone predyspozycje w sukcesy, zdobywając liczne laury na najważniejszych szczeblach ogólnopolskich i międzynarodowych. Nie należy jednocześnie zapominać, że talent wymaga treningu, a w jego rozwijaniu liczy się systematyczna praca”. Swoje wystąpienie Starosta zakończył słowami Paulo Coelho: „ Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go wykorzystać – nie bójcie się być najlepszymi.”
Stypendia wręczane były w pięciu dziedzinach: humanistycznej, matematyczno-informatyczno-przyrodniczej, przedmioty zawodowe, sportowej, artystycznej. Spośród 30 złożonych wniosków w tym 14 wniosków indywidualnie i 5 drużynowych (16 osób) Komisja Stypendialna wybrała Talenty 2015 z każdej dziedziny i przyznała wyróżnienia w 4 dziedzinach.

TALENT POWIATU 2015

• DZIEDZINA HUMANISTYCZNA
Michał Lewowicki – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie – osiągnięcia indywidualne
• DZIEDZINA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Wojciech Różowski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach – osiągnięcia indywidualne
• DZIEDZINA PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Michał Basa – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach – osiągnięcia indywidualne
• DZIEDZINA SPORTOWA
Michał Mistela, Adrian Niewiadomski – uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – osiągnięcia zespołowe
• DZIEDZINA ARTYSTYCZNA
Szymon Kunda – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie – osiągnięcia indywidualne

WYRÓŻNIENIE DLA NOMINOWANYCH DO TALENTU POWIATU 2015
• DZIEDZINA HUMANISTYCZNA
Gabriel Stec -uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, osiągnięcia indywidualne

• DZIEDZINA PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Michał Maślanka, Anna Nowak, Paulina Ożóg, Patrycja Bilska, Wiktoria Zielińska – Szkolna Drużyna Ratownicza z Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie – osiągnięcia zespołowe
• DZIEDZINA SPORTOWA
Justyna Witalec – uczennica Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – osiągnięcia indywidualne
• DZIEDZINA ARTYSTYCZNA
Maja Łuc – uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie – osiągnięcia indywidualne
W dziedzinie humanistycznej dyplomy i nagrody wręczali Zofia Kamińska – Dyrektor Oddziału KBS w Czernichowie i Tadeusz Nabagło – Przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie.
W dziedzinie matematyczno-informatyczno-przyrodniczej dyplomy i nagrody wręczali Krzysztof Gondek – profesor z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski.
W dziedzinie przedmioty zawodowe dyplomy i nagrody wręczali Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów i Wojciech Pałka – Wicestarosta
W dziedzinie sportowej dyplomy i nagrody wręczali Patrycja Czepiec-Golańska – medalistka i olimpijka w koszykówce, Marek Piekara – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
W dziedzinie artystycznej dyplomy i nagrody wręczali Anna Kapusta – autorka książek poetyckich, monografii, artykułów naukowych i Janina Grela – Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu.
Wyróżnienia pozostałym nominowanym wręczyły Zofia Pyla i Elżbieta Duda – Radne Powiatu.
Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznano w kwocie 1000 zł. Ponadto wyróżnieni nagrodzeni zostali cennymi nagrodami rzeczowymi.
Podczas uroczystej gali wystąpiły młode utalentowane osoby wśród nich: Szymon Kunda ze swoją partnerką taneczną Justyną Wróbel, zespół taneczny ukraińsko-polski w składzie: Oleksandra Demydova, Diana Horobets, Kataryna Kudryk, Mariia Kudryk, Anastazja Rozhdestvenska, Anna Ukrayinets i Julia Sowińska, wykonawcy muzyczni: Bartłomiej i Sławomir Góreccy, Małgorzata Więcek i Martyna Porąbka, Klaudia Szostek – śpiew, Mariana Oleksiienko i Aleksander Topolski – recytacja oraz występ florystyczny: Oleksandra Demydova , Diana Horobets , Kataryna Kudryk , Mariia Kudryk , Anastazja Rozhdestvenska , Anna Ukrayinets , Maryana Oleksiyenko , Karolina Konieczna, Furgał Joanna, Janczur Joanna, Kopek Anna, Yeva Bezbabchenko , Mykhaylo Bilov, Nataliya Vyshnyakova, Hilb Dovzuk, Dominik Wilk i Arkadiusz Zielke.
Organizatorami Gali był Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym GRATULUJEMY.

 

Zdjęcia: Studio Profil K. Skrzybalski