Herb_powiatu_png.
Wyniki Drugiego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2015 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i.dziedzictwa narodowego oraz z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i.turystyki.

Uchwała Zarządu – Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert
Załącznik nr 1 do Uchwały
Załącznik nr 2 do Uchwały
Załącznik nr 3 do Uchwały