UpałIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem w okresie od godz. 12:00 w dniu 22.07 br. do godz. 20:00 w dniu 23.07 br. na terenie województwa małopolskiego upałów z temperaturą maksymalną w dzień 310 C – 330 C i minimalną w nocy 180 C – 200 C.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 63 IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wg pisma WB-I.6331.3.75.2015 z dnia 21.07.2015 r.