Sierpień 2015

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

28 sierpnia 2015|

. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Jubileusz 90-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Skawinie – zobacz ofertę Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 03.09.2015r.).

Dożynki Powiatu Krakowskiego 2015

25 sierpnia 2015|

. W niedzielę, 23 sierpnia 2015 roku w Krzeszowicach odbyły się Dożynki Powiatu Krakowskiego. Na święto plonów przyjechali rolnicy z najdalszych zakątków powiatu. Podczas dożynek prezentowali oni owoce swojej ciężkiej pracy w postaci pięknie uplecionych wieńców z tegorocznych zbóż, ziół i kwiatów. Płody ziemi, rękodzieło, regionalne potrawy i przetwory można było także podziwiać na stoiskach, promujących poszczególne gminy powiatu. Siedem gmin stanęło do konkursu na najciekawsze stoisko regionalne, a dwanaście reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich wzięło udział w konkursie na tradycyjny wieniec dożynkowy.

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

21 sierpnia 2015|

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice – SANUS” złożyła wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Koncert z okazji 150-tej rocznicy urodzin Felicjana Szopskiego – zobacz ofertę Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 27.08.2015r.).

Badania przesiewowe – program profilaktyki chorób tarczycy

19 sierpnia 2015|

W ramach realizacji programu profilaktycznego „ Program profilaktyki chorób tarczycy, badania przesiewowe” zapraszamy Mieszkanki Powiatu Krakowskiego w wieku od 25 lat. Badania będzie można wykonać w godz. 8-16 w dniach: 12 wrzesień 2015 Wielka Wieś

Badania mammograficzne

19 sierpnia 2015|

. Zapraszamy mieszkanki powiatu krakowskiego w wieku od 40 do 49 lat i powyżej 69 roku życia na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Powiat Krakowski. Badania będą realizowane w następujących terminach: 3 września 2015 SKRZESZOWICE,

XI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

19 sierpnia 2015|

W środę, 26 sierpnia 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. 5. Informacja dotycząca pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w okresie IX 2014-VIII 2015.

Honorowe obywatelstwo dla żołnierza Pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka

18 sierpnia 2015|

W piątek 14 sierpnia 2015 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Krakowie zwołana w związku z nadaniem tytułu „Honorowego Obywatela Powiatu Krakowskiego” panu Bolesławowi Kozubowi. Laureat przyleciał do Polski dzień wcześniej, w swoje setne urodziny, co od dawna było jego ogromnym marzeniem. W uroczystej sesji, która odbyła się z honorami wojskowymi, wzięli udział radni, Zarząd Powiatu w Krakowie, posłowie Andrzej Adamczyk i Piotr Ćwik, reprezentacja 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa z pocztem sztandarowym, rodzina gościa honorowego, mieszkańcy Racławic i przedstawiciele gminy Jerzmanowice-Przeginia. Akt nadania honorowego obywatelstwa wręczył Bolesławowi Kozubowi przewodniczący rady Tadeusz Nabagło, a statuetkę „Pierścień Powiatu Krakowskiego” starosta krakowski Józef Krzyworzeka. Mjr Wiktor Kotlarz wręczył panu Bolesławowi pamiątkową odznakę 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Dożynki Powiatu Krakowskiego

13 sierpnia 2015|

Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo! Pragnę serdecznie zaprosić na XV Dożynki Powiatu Krakowskiego, które odbędą się w niedzielę, 23 sierpnia w Krzeszowicach. Święto Dziękczynienia za plony z pól, ogrodów, łąk i sadów jest dla mieszkańców naszego