4Obchody Święta Policji (ustanowionego przez Sejm RP w 1995 roku) w tym roku zbiegły się z 90. rocznicą rozpoczęcia służby kobiet w jej szeregach oraz 25-leciem utworzenia NSZZ Policjantów. W uroczystej odprawie służbowej policjantów z Komendy Powiatowej w Krakowie, która miała miejsce 30 lipca w siedzibie Urzędu Gminy w Zabierzowie, wzięli udział inspektor Andrzej Płatek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego Wojciech Pałka – Wicestarosta, Adam Wójcik – Sekretarz Powiatu, Piotr Goraj – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego i Halina Gociewicz – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów, Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów, a także przedstawiciele służb mundurowych podpułkownik SG Katarzyna Jurkowska – Komendant Placówki Straży Granicznej Kraków-Balice i młodszy brygadier Stanisław Nowak – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
W trakcie uroczystości zasłużeni policjanci KPP otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie, odznaki „Zasłużony Policjant” oraz medale ustanowione przez NSZZ Policjantów, a medalem „Za zasługi dla Policji” w uznaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa wyróżniony został Szymon Łytek. Komendant Powiatowy Policji, inspektor Dariusz Pocięgiel w ciepłych słowach podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie i gorliwość w wypełnianiu obowiązków służbowych, a przedstawicielom władz samorządowych za udzielanie wsparcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Szczególne podziękowania otrzymała Elżbieta Burtan za udostępnienie budynku byłej siedziby urzędu gminy na czas budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej.
Wicestarosta Wojciech Pałka zwrócił się do zgromadzonych z wyrazami uznania i wdzięczności za dobrą współpracę.