deszczIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 22,00 w dniu 12.08 br. burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/godz.,  z lokalnie możliwymi opadami gradu.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 73 IMGW-PIB z dnia 12.08.2015 r. wg pisma WB-I.6331.3.90.2015.