4preview_h_50488765IMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 20,00 w dniu 15.08 br. upałów z temperaturą maksymalną w dzień 34 C- 36 C i minimalną w nocy 18 C – 210 C.
O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 67 IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wg pisma WB-I.6331.3.87.2015 z dnia 08.08.2015 r.