indeksIMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego od godz. 12,00 w dniu 03.08 br. do godz. 20,00 w dniu 09.08 br. upałów z temperaturą maksymalną w dzień 30 stopni C w poniedziałek oraz  32 – 35 stopni C w pozostałe dni i minimalną w nocy 17  – 21 stopni C. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 67 IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wg pisma WB-I.6331.3.81.2015 z dnia 02.08.2015 r.