AnkietaW związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z dokumentami programowymi dla Powiatu Krakowskiego na lata 2015-2022, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu kwestionariuszowym dotyczącym problemów społecznych mieszkańców gmin powiatu krakowskiego. Dobrze opracowana strategia wymaga współpracy całej społeczności powiatu, w związku z tym liczymy, że przy Państwa czynnym udziale między innymi przez wypełnienie ankiety uda się zaplanować i wprowadzić konkretne działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców w zakresie polityki społecznej oraz rynku pracy. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do opracowań statystycznych ww. dokumentów. Ankietę można wypełnić do 30 września 2015 roku.

Link do ankiety znajduje się tutaj

Dziękujemy za udział w ankiecie!