Małe Granty 2015Biuro Promocji i Współpracy informuje o wyczerpaniu się środków finansowych z budżetu Powiatu Krakowskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach tzw. małych grantów.

Równocześnie informuje, że na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki w ramach tzw. małych grantów pozostała do rozdysponowania kwota w wysokości 14 500 zł.

Regulamin przyznawania dotacji – pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego – pobierz formularz
Oferta realizacji zadania publicznego – pobierz przykładową ofertę
Sprawozdanie – pobierz formularz