Powódź 1IMGW PIB ostrzega przed wzrostem stanów wód na terenie województwa małopolskiego od godz. 10:30 dnia 25.09 br. do godz. 8:00 dnia 27.09 br. w.związku z występującymi i w dalszym ciągu prognozowanymi opadami deszczu o.charakterze ciągłym i konwekcyjnym, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, a.także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz w zlewniach zurbanizowanych. Spodziewane są wzrosty poziomu wody miejscami gwałtowne do strefy stanów wysokich oraz lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo, na mniejszych rzekach, w miejscach wystąpienia silnych opadów burzowych połączonych z jednostajnymi opadami deszczu, istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi.70%.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax: 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Opracowano na podstawie Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:40 IMGW PIB z dnia 25.09.2015 r. wg pisma WB-I.6331.3.104.2015