Lp.           

Nazwa Komisji

Data

1.   

Komisja Rewizyjna

 

 

 23 września godz.10.00 spotkanie w Karniowicach

Kontrola DPS w Karniowicach w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2014 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy

2.

Komisja Budżetu i Rozwoju

25 września godz. 13.00

3.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

30 września godz. 10.45

4.

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i  Społecznej

 29 września godz. 10.30

5.

Komisja Edukacji Publicznej

28 września godz. 12.30

6.

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej   

29 września godz. 12.00

7.

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

28 września godz. 14.00

8.

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

29 września godz. 9.00

9.

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

29 września godz. 14.00

 

XII  zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie – 30  września 2015 r.  o godz. 11.00

Sesja dot. promocji powiatu, kultury, turystyki i sportu oraz rozwoju powiatu krakowskiego.

– Informacja dot. współpracy zagranicznej.