Październik 2015

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

30 października 2015|

Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Konsultacje będą trwały w okresie od 30.10.2015 do 13.11.2015. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu Krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie. Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym formularzu: – na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20 – drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Otwarty konkurs ofert – Nieodpłatna Pomoc Prawna

30 października 2015|

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2016 roku. Oferty należy składać w terminie do 23 listopada 2015r.

XIII sesja Rady Powiatu w Krakowie

29 października 2015|

W środę, 28 października 2015 roku w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Obrady rozpoczęły się od gratulacji starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki i przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Nabagło dla radnej Elżbiety Dudy, która w wyniku wyborów parlamentarnych zdobyła mandat poselski. Następnie starosta przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu a dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska informację o edukacji w szkołach, placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych w Powiecie Krakowskim na przestrzeni ostatniego roku. Podczas sesji podjęto również szereg uchwał dotyczących zmian w budżecie, wybrano biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za 2015 rok, ustalono wysokość opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2016 roku.

Szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieli

29 października 2015|

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza do udziału w projekcie „Wiedza na wagę życia”, w ramach którego organizujemy bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu krakowskiego. Kurs pierwszej pomocy trwa 8 jednostek dydaktycznych, program obejmuje sposób zachowania się i zasady udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych wypadkach. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzyma dwujęzyczne (w języku polskim i angielskim) zaświadczenie. Do udziału w szkoleniu zapraszamy maksymalnie 2 osoby z jednej szkoły. Liczna miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Konkurs ofertowy na prace konserwacyjne

29 października 2015|

. Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach ogłasza konkurs ofertowy na prace konserwacyjne – malowanie pomieszczeń w pawilonach B i D. Szczegóły konkursu – pobierz Zestawienie pomieszczeń – pobierz Projekt umowy – pobierz

Podziękowanie dla Powiatu Krakowskiego

28 października 2015|

. . Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski został doceniony przez marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę, za współpracę i zaangażowanie w realizację nowatorskiego przedsięwzięcia pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Powiat Krakowski swoim oddziaływaniem przyczynił się

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

26 października 2015|

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Krzeszowice złożył wniosek w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert  – na  realizację zadania publicznego pn.: II Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców – zobacz ofertę Uznając celowość realizacji  zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (tj. do 02.11.2015 r.).

I Otwarty Konkurs Fotograficzny „Powiat Krakowski w obiektywie”

23 października 2015|

Biuro Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że został rozstrzygnięty I Otwarty Konkurs Fotograficzny „Powiat Krakowski w obiektywie”. Jury pracujące w składzie: Małgorzata Zięć, dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, Lidia Pycińska, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, Jerzy Cywicki, dyrektor Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w Krakowie, Mateusz Sowiński, fotograf, grafik, wydawca, dokonało następującego wyboru: