W dniu 15 października 2015 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie władz Powiatu Krakowskiego z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych, na którym wręczono Nagrody Starosty Krakowskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz za zaangażowanie w codzienną pracę i wysiłek włożony w rozwój szkół i placówek. Nagrody wręczyli Józef Krzyworzeka – starosta krakowski, Wojciech Pałka – wicestarosta, Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu. W spotkaniu uczestniczyli również Adam Wójcik – sekretarz Powiatu, Lidia Pycińska – dyrektor Wydziału Edukacji.

Lista nagrodzonych nauczycieli:
1. Zuzanna Zawadzińska – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie
2. Krystyna Jędrzejczyk – Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
3. Beata Podlejska – nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
4. Agnieszka Szyczewska – nauczyciel w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie
5. Aneta Bień – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
6. Anita Piwowarczyk – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
7. Małgorzata Downar – Zapolska- nauczyciel w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
8. Barbara Kajda – Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
9. Robert Grajny – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
10. Tomasz Dudek – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie
11. Jadwiga Biernat – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie
12. Arkadiusz Drozdek – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie
13. Marta Krawiec – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skawinie
14. Michalina Markowicz – pedagog w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego w Krakowie

Nagrody Starosty otrzymali również n/w dyrektorzy:
1. Karol Papisz – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek oświatowych w Skale
2. Alicja Milczarek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach
3. Anna Stec – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego
w Krakowie