f_1“EDUKACJA, PRACA, PRZYSZŁOŚĆ” – pod takim hasłem 20 października br. odbyły się w Zespole Szkól w Skawinie „I TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Skawina 2015”. Ta wspólna inicjatywa Gminy Skawina oraz Powiatu Krakowskiego miała na celu połączenie sił w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, to inwestycja w młodych ludzi. Na otwarcie przybyli znakomici goście m.in. poseł na sejm Piotr Ćwik, starosta krakowski – Józef Krzyworzeka, burmistrz Miasta i Gminy Skawina – Paweł Kolasa, wicestarosta – Wojciech Pałka, sekretarz Powiatu – Adam Wójcik, zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Skawina –Norbert Rzepisko i Tomasz Ożóg, radni Powiatu Krakowskiego –Janina Grela, Marek Woch oraz Łukasz Krupa, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego reprezentowała dyrektor Dorota Niemiec oraz wicedyrektor – Małgorzata Liburska. Przedstawicielem Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie była dyrektor Lidia Pycińska, a Podkrakowskiego Ośrodka Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie – Zbigniew Podolski. Licznie przybyli przedstawiciele przedsiębiorców, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, młodzież klas maturalnych.

W wydarzeniach towarzyszących tj. zajęciach z zakresy orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów III klas gimnazjalnych z terenu 6-ciu gmin Powiatu Krakowskiego, prowadzonych przez pracowników Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wzięło udział ponad 500 uczniów.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez pracodawców z terenu gminy Skawina, jak również stoiska przygotowane przez szkoły ponadgimnazjalne tj. ZSTE w Skawinie oraz ZSRCKU w Czernichowie.

Na konferencji zaprezentowały swoją działalność w/w szkoły ponadgimnazjalne omawiając m.in. możliwości (wynikające z przepisów prawa) współpracy z przedsiębiorcami, jak również podejmowane starania w celu dostosowywania nauczanych kierunków do potrzeb rynku pracy. Następnie odbyły się dwa szkolenia dla przedsiębiorców przeprowadzone przez specjalistę ds. pożyczek Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego przedstawił temat: „Bądź konkurencyjny – inwestuj w kształcenie ustawiczne”.

Kończącym punktem Konferencji był panel dyskusyjny w którym udział wzięli zaproszony goście:

– Piotr Ćwik – poseł na Sejm RP
– Andrzej Osiniak –  prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Ziemi Krakowskiej
– Andrzej Tutajewski  – prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej
– Marek Malec – prezes Galicyjskiej Izby Gospodarczej
– Daniel Wrzoszczyk – Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
– Marcin Huńka – kierownik Biura Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
– Marek Sala – dyrektor “Lajkonik Snacks”
– Anna Mika – nauczyciel ZSRCKU w Czernichowie
– Jadwiga Wilczak – nauczyciel w ZSTE w Skawinie
– Rafał Kunaszyk – prezes Firmy Eurokreator, prowadzący panel dyskusyjny.

Podsumowując debatę jej uczestnicy wskazali na konieczność dostosowania przepisów prawa do potrzeb przedsiębiorców, które obecnie są nie zawsze jednoznaczne i służące dobru ucznia i przedsiębiorcy. Współdziałanie w omawianym obszarze powinno dotyczyć wszystkich zainteresowanych, tzn. uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządowcowi przedsiębiorców. Istotną wartością całodziennych spotkań i konferencji były rozmowy kuluarowe, które dostarczyły organizatorom nowych inspiracji do kontynuacji tego typu przedsięwzięć.

Partnerami I TRAGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Skawina 2015 byli:

– Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
– Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
– Podkrakowska Izba Gospodarcza w Skawinie
– ZSTE w Skawinie

Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Krakowie