NGO 2 - WęższyPogotowie Opiekuńcze w Skawinie informuje, iż realizuje projekt pn. ,,Placówka przyjazna wychowankom. Poprawa świadczonych usług w Pogotowiu Opiekuńczym” w ramach projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Okres realizacji projektu: 10.05.2015 – 15.09.2015
Wartość projektu: 120 129,88 PLN
Wartość dofinansowania SPPW: 97 082,47 PLN

Projekt składa się z dwóch części. W ramach Komponentu inwestycyjnego zakończono prace związane z utworzeniem gabinetu psychologiczno – pedagogicznego, wymianą kaloryferów, wymianą paneli, odnowieniem pokoi wychowanków, odnowieniem korytarza, remontem łazienek.

Natomiast w ramach komponentu szkoleniowego kadra zatrudniona w Pogotowiu Opiekuńczym podniosła swoje kwalifikacje poprzez udział w następujących szkoleniach, kursach:
– 24 czerwca bieżącego roku odbyło się szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej, w którym udział wzięło 13 osób.
– 25 czerwca bieżącego roku odbyło się szkolenie z obsługi kancelaryjno – archiwalnej , w którym udział wzięło 7 osób.
– W dniach od 26 – 29 czerwca bieżącego roku odbył się kurs z terapii zajęciowej, w którym udział wzięło 7 osób

W wyniku projektu zostanie zmodernizowane 278 m2 powierzchni pomieszczeń co stanowi 72,81 % ogólnej powierzchni placówki.

W ramach części szkoleniowej objętych wsparciem zostało 14 pracowników placówki.