Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie zostało wyremontowane i doposażone w meble, sprzęt w ramach projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, wdrożonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Placówka doposażona została m.in. w dystrybutor wody pitnej, sprzęt sportowy: piłkarzyki, stół do tenisa, sprzęt nagłaśniający oraz wyposażono nowo utworzony gabinet terapeutyczny w meble i zakupiono niektóre meble do pokoi wychowanków. W wyniku projektu zostało zmodernizowane 278 m2 powierzchni pomieszczeń co stanowi 72,81 % ogólnej powierzchni placówki. W ramach projektu ,, Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, 14 pracowników podniosło swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie:
1. Szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej, w którym udział wzięło 13 osób
2. Szkolenie z obsługi kancelaryjno – archiwalnej , w którym udział wzięło 7 osób
3. Kurs z terapii zajęciowej, w którym udział wzięło 7 osób