malowanie.
Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach ogłasza konkurs ofertowy na prace konserwacyjne – malowanie pomieszczeń w pawilonach B i D.

Szczegóły konkursu – pobierz
Zestawienie pomieszczeń – pobierz
Projekt umowy – pobierz