kryształy soli
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w XI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Głównym celem Nagrody jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie „dobrych praktyk”. Statuetka „Kryształy Soli” jest wyrazem uznania samorządowych władz Województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.
W tegorocznej edycji organizacje będą mogły zmierzyć się w pięciu kategoriach:
• Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
• Ochrona dziedzictwa kulturowego
• Edukacja i nauka
• Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
• Aktywizacja gospodarcza i obywatelska
Zgłoszenia można nadsyłać do 23 października 2015 r.
Szczegółowe informacje